top of page

DOELGROEPEN EN SPECIALISATIES

Ik bied individuele therapie aan jongeren en jongvolwassenen in de transitieleeftijd (t.e.m. 23 jaar) waarvan ze zelf en/of de omgeving het gevoel hebben dat er een aantal zaken moeilijk lopen. Dit kan gaan over: 

 • verandering in emoties (sombere stemming, laag zelfbeeld, laag zelfvertrouwen, angsten, stress, opvliegend, gespannen, faalangstig, perfectionisme, ...)

 • verandering in gedrag (blokkeren, slaapmoeilijkheden, eetmoeilijkheden, opstandig gedrag, ...)

 • verandering in sociaal welzijn (contacten vermijden, conflicten met anderen, ...)

Naast het individueel werken met jongeren vind ik het ook belangrijk om hun context te betrekken. Dit kan gaan over ouder- en/of gezinsgesprekken. 

Daarnaast ben ik ook eerstelijnspsychologe (ELP) binnen het netwerk YUNECO. Concreet wil dit zeggen dat ik - aan terugbetalingstarief - kortdurende psychologische begeleiding kan geven, bij milde, niet-complexe klachten. U heeft dan recht op een maximum van 10 sessies, waarbij u enkel remgeld betaalt (persoonlijk aandeel bedraagt 11euro of 4euro bij verhoogde tegemoetkoming). 

OPLEIDINGEN​​

 • 2023: 4daagse opleiding EFFT 

 • 2018 - 2019: kortdurende opleiding eerstelijnspsycholoog

 • 2017 - 2021: permanente vorming in de gedragstherapie bij kinderen en jongeren

 • 2015 - juni 2016: getuigschrift in de psychologische interventies (gesuperviseerde stage binnen PraxisP)

 • 2010 - 2015: Master in de Klinische Psychologie

WERKERVARING

 • 2021 - heden: CGG Ahasverus (kinder- en jongerenteam)

 • 2018 - heden : Yuneco Connect (vroegdetectie en -interventie)

 • 2017 - 2018: zelfstandig psycholoog binnen het gedragstherapeutisch team in PraxisP Leuven

 • 2016 - 2017 (vervangingscontract): psycholoog binnen CAR Zottegem

 • 2014 - 2015: stagiair binnen UZ Brussel op de dienst kinderoncologie

OFFICIEEL ERKEND DOOR / LID VAN

 • de Psychologencommissie met erkenningsnummer 922118202 

 • de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid onder het visumnummer 263658

 • RIZIV (voor ELP) met volgend RIZIV-nummer: 7-03867-62-000

Delphine.jpeg

DELPHINE KERCKHOVE

Master in de Klinische Psychologie

Postgraduaat in de Gedragstherapie

Eerstelijnspsychologe kinderen en jongeren

0456 64 98 51

delphine@kop-zorgen.com

Consultaties:

Donderdag

bottom of page