DOELGROEPEN EN SPECIALISATIES

Ik bied individuele therapie aan kinderen (5+), jongeren en adolescenten met uiteenlopende hulpvragen zoals: 

 • Emotionele problemen zoals boosheid, vaak verdrietig of neerslachtig zijn, angstig zijn, …

 • Gedragsmatige problemen zoals agressie, opstandigheid, afhankelijkheid, …

 • Sociale problemen zoals weinig zelfvertrouwen, assertiviteit, onzekerheid, faalangst, perfectionisme, identiteitsproblemen, relatieproblemen met ouders of leeftijdsgenoten, …. 

Daarnaast bied ik oudertherapie en vorming aan in het leren omgaan met uitdagend of moeilijk gedrag van hun kind. Gedreven door de visie van Positieve Heroriëntering en geïnspireerd door het gedachtegoed van Nieuwe Autoriteit ga ik met ouders op zoek hoe ze terug in hun kracht kunnen gaan staan, zich onder controle kunnen houden en duidelijk leren communiceren. 

Bij milde, niet-complexe klachten kan er gekozen worden voor kortdurende interventies via eerstelijnspsychologische zorg (ELP). Wanneer vermoeden is van een licht-matige psychisch probleem kunnen op verwijzing van een arts of psychiater, 4 sessies terugbetaald worden (persoonlijk aandeel bedraagt 11,2€ of 4€ bij verhoogde tegemoetkoming) 

OPLEIDINGEN​​

 • 2018 - 2019 Oplossingsgerichte Cognitieve en Systemische Therapie Korzybski Brugge

 • 2019 ProP: Kortdurende therapie bij kinderen en jongeren

 • 2016 Nieuwe Autoriteit/Geweldloos verzet bij Wingerdbloei Antwerpen 

 • 2015 Geweldloze Communicatie bij Blablabla

 • 2014 Herstelgericht handelen en Hergo-moderator bij Ligand

 • 2012 Positieve Heroriëntering bij Ligand 

 • 2011 Developmental Transformations: training- en intervisiegroep in dramatherapie 

 • 2008 - 2011 Dramatherapie Arteveldehogeschool

 • 2003 - 2008 Klinische psychologie Gent

WERKERVARING

 • heden: RADAR Crosslink: infants, ontwikkelingsstoornissen, verstandelijke beperking 

 • 2018  - 2019: Eerstelijnspsychologe 1gezin 1 plan Konekti Kortrijk

 • 2012 - 2018: Contextbegeleidster idv Positieve Heroriëntering Columbus Heule - Gent

 • 2011 - 2012: Dramatherapeut Psychiatrisch Ziekenhuis Tienen: eetstoornissen

 • 2011: Dramatherapeut gevangenis Antwerpen: geïnterneerden

OFFICIEEL ERKEND DOOR / LID VAN

 • de Psychologencommissie met erkenningsnummer 852121650 

 • de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid onder het visumnummer 287679

 • RIZIV (voor ELP) met volgend RIZIV-nummer: 7-00648-80-000

LienSeynaeve_profielfoto.jpg

LIEN SEYNAEVE

Master in de Klinische Psychologie

Dramatherapeute

Eerstelijnspsychologe kinderen en jongeren

0484 46 83 83

lien@kop-zorgen.com

Consultaties:

Denderwindeke: Woensdagnamiddag en -avond