top of page

WERKWIJZE

Hoe verloopt een psychotherapeutisch proces?

Image by William Iven

AANMELDEN

Aanmelden gebeurt na doorverwijzing of op eigen initiatief, en kan telefonisch, per e-mail of via het contactformulier. We bevragen je identificatiegegevens en je hulpvraag. Afhankelijk van je hulpvraag plannen we samen een intakegesprek in bij de voor ons meest aangewezen psycholoog/psychotherapeut.

Werkwijze: Diensten
analytische-psychotherapie-140646977-103

INTAKEGESPREK

In een eerste kennismakingsgesprek wordt er ruimte gemaakt voor wederzijdse afstemming en krijgt je verhaal een plek. We trachten samen de problemen in kaart te brengen en de hulpvraag en de doelstellingen van de therapie worden besproken. In gezamenlijk overleg kan dan gekozen worden voor verdere begeleiding of een geschikte doorverwijzing.

Intakegesprek
Werkwijze: Diensten
Image by Hello I'm Nik 🍌

THERAPIEDUUR

Psychotherapie is curatief ingesteld. Steeds is er sprake van een bepaald probleem en is het doel van psychotherapie het probleem dragelijk/leefbaar te maken en indien mogelijk op te lossen.
Het is niet mogelijk om op voorhand het aantal sessies te bepalen. De duur van de therapie is afhankelijk van verschillende factoren zoals onder andere de aanmeldingsklacht, onderliggende problematieken, groeipotentieel van de cliënt, eigen inzet in het therapeutische proces, therapeutische relatie, sociale ondersteuning, enzovoort.

34f163f0-a179-481a-baa5-8203603b186b.jpg

ONLINE PATIËNTENDOSSIER EN E-HEALTH

Binnen Kop-Zorgen werken wij met een volledig nieuw ontwikkeld online patiëntendossier dat communicatie met huisartsen en andere zorgverleners optimaliseert (indien gewenst door de cliënt.) Daarnaast biedt dit patiëntendossier ook een cliëntenportaal aan, waardoor er snel en efficiënt kan worden gecommuniceerd tussen cliënt en therapeut. Via dit forum bieden wij onder andere tal van psycho-educatiemateriaal, ondersteunend videomateriaal, testings en thuisopdrachten aan de cliënt aan, zodat deze ook tussen de therapeutische sessies door verder aan de slag kan gaan met zichzelf en zijn/haar therapeutisch proces.
Alles wordt uiteraard in een sterk beveiligde omgeving bewaard (SSL-certificaat).

Neem contact op voor meer informatie of voor het maken van een afspraak

Werkwijze: Diensten
bottom of page