top of page

KINDEREN EN JONGEREN

Individuele therapie wordt gestart indien het kind of de jongere klachten heeft die hinder veroorzaken in het dagelijkse functioneren.

Allerlei klachten kunnen aanleiding zijn voor individuele therapie: lichamelijke klachten zonder aanwijsbare reden, depressie, gedragsmoeilijkheden, angsten, rouwverwerking,…

Afhankelijk van de leeftijd, de sterke kanten en de interesses van het kind of de jongeren wordt gekozen voor speltherapie, creatieve therapie of gesprekstherapie.

Hoe jonger het kind, hoe vaker gekozen zal worden voor speltherapie.  Hoe ouder het kind, hoe meer gesprekstherapie de bovenhand zal nemen.

Naast de individuele begeleiding vinden we het ook erg belangrijk om de ouders/verzorgers te betrekken bij de therapie.  Dit doen we onder de vorm van ouderbegeleiding of regelmatige (evaluatie)besprekingen.  Zo word je ook als ouder/verzorger ondersteund en kan je bij de therapeut terecht met vragen.

bottom of page