top of page
Psychotherapist-in-Rehab.jpg

VOLWASSENEN

Psychotherapie is een gespreksbehandeling voor mensen die last hebben van psychische klachten en op een of meerdere vlakken in hun leven vastlopen of niet meer (goed) kunnen functioneren. Deze psychische klachten kunnen zich op diverse manieren uiten in depressie, angst, relationele problemen, problemen in de werksituatie. Ook kan zich dit uiten in somatische klachten en slaapproblemen.

Net als ieder mens is ook elk probleem en elke situatie uniek. De professionele begeleiding is daarom op maat: er wordt geluisterd naar het persoonlijke verhaal met als doel de psychische klachten proberen te begrijpen tegen de achtergrond van iemands jeugd, persoonlijkheidsstijl en leefomgeving.

 

Dit proces is steeds afgestemd op jouw tempo en hulpvraag. Respect voor jouw eigenheid als persoon en eigen krachten zijn daarbij een noodzaak. We beogen een ontdekkende en ondersteunende therapie vanuit een divers en professioneel therapeutisch aanbod, dat integrerend ingezet kan worden. 


Het doel van psychotherapie is het verminderen en/of beter hanteerbaar maken van psychische klachten. Het gaat om het verhelderen van de achtergrond en betekenis van psychische problemen die het dagelijks functioneren van mensen aantasten en hen hinderen in hun relaties. Daarbij is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden.

bottom of page