top of page
PARENT-COUSELLING.jpg

OUDERTHERAPIE

Indien je als ouder(s) nood hebt om meer ondersteund te worden in het omgaan met bepaald gedrag van je kind(eren), kan er gekozen worden om ouderbegeleiding op te starten.

Soms is het helpend om het gedrag van het kind een stuk te vertalen naar noden of boodschappen die eventueel achterliggend kunnen zijn. Indien mogelijk wordt een stuk verklaring gegeven aan bepaald gedrag vanuit diagnostisch kader.

 

Binnen de oudertherapie wordt vooral stilgestaan bij wat je eigen invloed is op het gedrag van je kind. Hierbij wordt in eerste plaats gekozen om het kind zelf niet te zien binnen dezelfde therapie.

Er wordt gezocht  hoe je je eigen reacties onder controle te houden en gemeenschappelijke en transparante boodschappen te geven aan je kind om escalatie of toegeving te voorkomen. Samen zoeken we hoe jullie als ouders op eenzelfde lijn kunnen staan, elk met jullie eigenheid en kracht.

Er wordt stilgestaan bij je eigen ouderrol en er kan ruimte gemaakt worden om dit te koppelen aan jouw eigen opvoeding, verleden, manier van reageren en communiceren. Indien nodig worden gesprekken eerst apart gestart en gezocht hoe moeilijke thema’s tussen jullie als partners, ouders, gezinsleden uitgewisseld kunnen worden en herstellend gewerkt kan worden.

 

Binnen de ouderbegeleiding dienen de visies van Nieuwe Autoriteit & Geweldloos Verzet,

Positieve Heroriëntering en Herstelgericht werken als kapstokken.

bottom of page