top of page
divorce-hearing-with-a-couple.jpg

KOPPELTHERAPIE

Bij relatie problemen kun je wel met elkaar praten maar dat wil nog niet zeggen dat er wordt geluisterd. Er is een kloof tussen beide individuen ontstaan in tegenstelling tot de periode van verliefdheid. Je kunt dit zien alsof ieder individu op een eiland is gaan leven. Fysiek kun je wel bij elkaar zijn, maar dat wil niet zeggen dat je emotioneel verbonden bent. Je kunt je dan alleen voelen, op een eiland. Hierbij horen logische protest emoties of gedrag zoals: irritatie, kritiek, verwijting, verdediging, eisend, boosheid, wrok, wanhopig zijn, depressief voelen, afstandelijk zijn, overheen walsen, terugtrekken, verliefd worden op een ander.

In de periode dat we verliefd zijn, is nabijheid vanzelfsprekend. Na een tijdje verandert er iets en komen er irritaties. We krijgen last van de verschillen en die worden zichtbaar en voelbaar. We willen de ander veranderen en verbeteren. Maar de ander wil leven op zijn of haar manier, of verzet zich hiertegen. Een machtsstrijd, gevoel van winnen of verliezen is dan vaak aan de orde.
Door onmacht, of verwijt, het niet meer weten hoe hier uit te komen, de verwarring die ontstaat, wil ik nog wel verder met deze persoon, wordt de kloof tussen de twee eilanden steeds groter en er ontstaan kritische momenten en zelfs een derde persoon kan in het spel komen. Er lijkt geen uitweg te zijn. Er zijn gedachten van: hoe zijn we hierin nu terecht gekomen. Vaak is de ander nog belangrijk voor je, maar is de uitweg uit dit doolhof onbekend. Relatietherapie, relatiebegeleiding door een relatietherapeut kan jullie hierin helpen.


In de relatietherapie kijken we naar de manier waarop je met elkaar omgaat. We kijken naar wat de verwachtingspatronen waren toen je elkaar leerde kennen en wat er daarna gebeurd is. Soms kijken we kort naar de levensloop van ieder afzonderlijk, maar de focus ligt op het hier en nu.
Daarnaast verdiepen we ons in de manier waarop jullie communiceren, welke gedragingen dat oproept, hoe dat voor je is, wat je (soms niet bewuste) behoeften zijn en wat dit bij de ander oproept en hoe je daardoor op elkaar reageert.
We bespreken bovendien wat ieder individu anders wil in de relatie en wat je zelf kunt veranderen in de manier waarop je met je partner omgaat.
Het uitgangspunt is dat jij een ander niet kunt veranderen als hij of zij dat niet wil, maar dat je wel kunt voelen en aangeven wat belangrijk voor je is, wat jij nodig hebt en waar je grenzen liggen. Dat kan onder andere door op een effectievere manier te communiceren en dat kun je leren!

bottom of page